3D Engineering

3D engineering van het product design – uitwerking van techniek tot in detail

Om een product design om te zetten naar een produceerbaar product is het uitwerken van de 3D tekening een essentiële stap. Niet alleen wordt op deze manier inzicht verkregen in de dimensies. Ook zaken zoals slimme verbindingen en juiste passingen komen hierbij aan het licht. Met Duyfjes Trading als ervaren product developer beschikt u prompt over deze 3D tekeningen gemaakt met 3D CAD software. Vervolgens kunnen krachtberekeningen en (spuit)giet simulaties worden uitgevoerd zodat u niet voor verrassingen komt te staan wanneer uw product op kwaliteit wordt getest.  

3D engineering van het product design

In de eerste fase van 3D engineering zal bekeken worden of het productdesign, wat gebaseerd is op de creatieve ontwikkeling, aan de technische eisen voldoet. Hiervoor analyseren wij als 3D designer gedetailleerd het productieproces, de krachten en de oppervlakten van het product. Deze fase begint met 3D modelling. Wij werken het productdesign met behulp van 3D cad software in detail uit tot een produceerbaar 3D model. Vervolgens zullen aan de hand van het 3D model kracht- en (spuit)gietanalyses gedaan worden. Ook kan met de 3D software gekeken worden hoe onderdelen op de beste manier geproduceerd en geassembleerd kunnen worden.

Product design & 3D Engineering: het uitwerken van 3D cad models

Het productdesign, wat gecreëerd is in de design fase, zal allereerst in detail uitgewerkt worden. Materiaaldiktes en plaatsen van verbindingen bepalen wij vanuit de positie als product developer tijdens deze engineering fase. Al deze zaken hebben weer invloed op de product lifecycle. In de afdankfase is het namelijk met de juiste verbindingen mogelijk om het product gemakkelijk te demonteren en te recyclen.

3D tekening


Door middel van innovation design proberen wij met slimme oplossingen de productie snel en zo efficient mogelijk te laten verlopen, wat tevens resulteerd in economisch voordeel. Hierbij analyseren zowel de productie van losse onderdelen als de assemblage, zodat producten de juiste kwaliteit en uitstraling krijgen.

3D design software voor krachtberekeningen

Het gedetailleerde 3D model biedt de mogelijkheid bij product design engineering om verschillende studies te doen op het gebied van krachten. Gekeken kan worden of een productdesign voldoende sterk is geconstrueerd en zaken als knik, breuk, buiging en vervorming van het materiaal voldoende voorkomen kunnen worden binnen de omgeving waarin het product zich zal bevinden.

Simulatie van krachten


Industrial design engineering: de juiste productietechnieken voor het beste resultaat

In functie als product engineer zullen wij door industrial design engineering bepalen welke productietechnieken worden toegepast. De manieren van produceren hebben grote invloed op het uiterlijk van een productdesign. Aan de hand van een 3D drawing is het mogelijk om te kijken hoe gebruik gemaakt kan worden van een (spuit)gietmethode, of het materiaal op de juiste manier door de mal zal vloeien, waar de aanspuitpunten moeten komen en wat de juiste oppervlakte behandeling is (direct op het product of indirect op de mal).

Product engineering voor classificaties

Het is natuurlijk mogelijk dat u bepaalde classificaties aan het productdesign wilt koppelen. Wij beschikken over de informatie om aan deze classificaties te voldoen en weten welke producent dit uiteindelijk kan verwezenlijken. Integrated product design word dan toegepast om classificaties met behulp van 3D cad models binnen een bepaalde range te laten vallen. Uiteindelijk kunnen wij met al deze informatie de definitieve kostprijsberekening maken en maattekeningen verwezenlijken. In de tooling fase zullen wij in functie als product development engineer werken aan het ontwerp van de matrijzen voor het (spuit)gieten, extruderen en stansen.

Visualisatie met 3D renders en CNC parts

Wanneer alle zaken tot in detail zijn bekeken, kan het 3D design in de prototyping fase tot een prototype verwezenlijkt worden. Dat zorgt ervoor dat u de CNC samples in de hand kunt houden en het ontwerp werkelijk kunt ervaren. Ook kunnen wij in de rol van 3D designer een duidelijk beeld scheppen van het productdesign door middel van een 3D rendering. Bij de 3D render komen kleuren en materialen echt tot ’leven’.

Waarom 3D Engineering met Duyfjes Trading?

Duyfjes Trading is gespecialiseerd in het assisteren van bedrijven bij het vinden van passende leveranciers, coördinatie van productie, uitvoering van kwaliteitscontroles en het regelen van de logistiek. Met een eigen kantoor in Shanghai kunnen wij door lokale aanwezigheid snel met leveranciers schakelen, o.a. door hen geregeld te bezoeken en, waar mogelijk en noodzakelijk, ondersteuning bieden om een betere kwaliteit te realiseren voor onze klanten.

Meer weten?

Wist u dat wij naast 3D Engineering ook gespecialiseerd zijn in Product DesignPrototyping & Rendering en Tooling Development. Naast deze diensten bieden wij ook Sourcing, Handelsmissies en Kwaliteitscontroles aan in China. Wilt u meer informatie over deze diensten of heeft u specifieke wensen, neem dan gerust contact met ons op.

© 2015 Duyfjes Trading BV
Kom ook in contact via