Er is een grote kans dat u geen gebruik maakt van kwaliteitscontrole in China, met alles risico´s van dien. Misschien laat u uw leverancier uw goederen verschepen zonder dat u een inspectie heeft laten doen op de goederen. Misschien maakt u gebruik van uw eigen inspecteurs die uw kwaliteit controleren. Neemt u onnodige risico’s? De enige manier om hier achter te komen is door meer te weten te komen over het uitvoeren van kwaliteitscontroles.

In China goederen laten produceren zonder uitval van defecte producten bestaat niet

Het eerste wat u moet weten als inkoper is welk percentage aan defecte producten is toegestaan in uw markt. U kunt zich voorstellen dat wanneer u producten voor de luchtvaartindustrie inkoopt, een beschadiging aan een product tot een ramp kan leiden en dat in dit geval de uitval laag, heel laag moet zijn. Maar wanneer u bijvoorbeeld consumentengoederen in China met de hand laat maken dan moet u een hoger percentage uitval accepteren (2,5% is gebruikelijk). Wilt u meer weten over wat een acceptabele uitvalspercentage voor uw order is lees dan de post over ‘AQL

Prijs in China belangrijker dan kwaliteit

Kwaliteit is geen belangrijk onderdeel geweest van de laatste industriële revolutie hier in China. De lokale consumenten zijn prijs georiënteerd en hebben weinig behoefte aan duurzaamheid zolang het maar ‘nieuw’ is. Er is hier geen verwachting dat bijvoorbeeld kleding lang dient mee te kunnen gaan of dat een televisie 20 jaar meegaat. Zaken worden in China dan ook op een soort gelijke manier gedaan. Tevens zijn Westerse bedrijven ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor lagere kwaliteit omdat zij alsmaar lagere prijzen willen betalen om hun eigen marges te zien stijgen. Dit gaat ook ten koste van de kwaliteit van de producten. Wanneer men een goed sample ontvangen heeft wordt er vaak aangenomen dat producten in de massaproductie van net zulke goede kwaliteit zullen zijn.

Dit dient te veranderen. Als gekeken wordt naar het succes van Japan om een dominante rol te gaan spelen op het wereldtoneel dan kunnen twee significante succesfactoren worden benoemt; de implementatie van strikte kwaliteitscontroles en management theorieën (zoals Total Quality Management).

Het zou heel goed kunnen dat China als productieland de komende jaren haar eigen kwaliteitsrevolutie zal ondergaan. Immers, het land is al een tijd productie aan het verliezen aan goedkopere lagelonenlanden. Het is uiteraard goed voor de lokale bevolking dat het economische succes in China gezorgd heeft voor hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden maar daardoor wordt China wel minder concurrerent ten opzichte van landen zoals bijvoorbeeld Vietnam en Bangladesh.

De gevolgen van het productie zonder kwaliteitscontroles

Totdat die kwaliteitsrevolutie in China plaats vindt zal men wanneer er gewerkt wordt met een fabrikant in China zelf zorg dienen te dragen voor de kwaliteitscontroles. China ziet wel verbeteringen in kwaliteit van haar productie, maar het blijft het enige land in de wereld waar een fabriek een eigen kwaliteitsafdeling heeft dat toch geen grip heeft op de kwaliteit. Beter is om eigen kwaliteitsmedewerkers naar de fabrikant sturen of hiervoor een extern gespecialiseerd bedrijf in te huren dat de productie controleert.

Wordt dat niet gedaan dan bestaat de kans dat er net zoals bij de vele andere bedrijven een schaamtevolle terugroep actie zal moeten plaatsvinden (zelfs grote multinationals zijn niet uitgesloten van dit soort fouten, denk maar eens de terugroepactie van het speelgoed van Mattel).

Wanneer u uw productie naar China wilt brengen dan is het van belang om in detail te onderzoeken tot op welke hoogte uw leverancier aan kwaliteitscontroles doet (als deze er al aan doet). Vaak wordt er geclaimd dat er strenge kwaliteitsprocessen in plaats zijn en dat er kwaliteitsmedewerkers met veel toewijding hun werk doen.

Echter, wanneer u vraagt om documentatie hiervan die dit kunnen getuigen dan blijkt er vaak dat er niets is dat dit bewijst. Als dit het geval is dan betekent dat niet per definitie dat u geen zaken met deze fabrikant kunt doen maar wel dat er tijd van uw kant geïnvesteerd dient te worden in het ‘opleiden’ van hen om daadwerkelijk de kwaliteit te verhogen en het kwaliteitsbesef over te brengen op de werknemers in de fabriek. Dit is geen eenmalige actie maar een proces dat u dient te blijven herhalen om te voorkomen dat de fabrikant terugvalt in hun oude patroon.

Relatie met fabrikant van groot belang

Het is van groot belang dat de relatie met de fabrikant gebaseerd is op begrip van het wederzijdse voordeel, op een positieve manier, in de lokale taal en cultuur en dat beide partijen gemotiveerd zijn om de productkwaliteit te verhogen. Wanneer uw fabrikant erachter komt dat zij dankzij uw inzet betere producten kan verkopen dan hun concurrenten en daardoor meer omzet verdienen dan zal deze zich waarschijnlijk blijven inzetten om de juiste kwaliteit te blijven maken.

Er zal hoe dan ook uiteindelijk een kwaliteitsrevolutie in China moeten plaatsvinden. De overheid stimuleert op dit moment de eigen economie en hoewel de lokale consument meer gefocust is op een lagere prijs zijn er signalen dat de de Chinese consument steeds vaker kiest voor geïmporteerde producten omdat deze als ‘beter gemaakt’ worden gezien.Totdat het zover is, is het van belang van een ieder die zijn productie naar China uitbesteed om kwaliteitscontrole uit te doen maken van zijn inkoopproces en goed grip op de fabrikant houdt.

Wanneer u wilt weten op welke momenten kwaliteitscontroles China plaats dienen te vinden kijk dan op de pagina kwaliteitscontrole China voor een overzicht.

Meer informatie over de kwaliteitscontroles van Duyfjes Trading in China?

Wilt u meer weten over Duyfjes Trading als handelsagent in China of over onze andere diensten zoals begeleiding, sourcing of handelsmissies? Neem dan gerust contact op voor meer informatie. U kunt ons natuurlijk ook bereiken via Skype.