Sociale fabrieks audit China

Tijdens de sociale fabrieks audit komen er andere aspecten aan bod dan tijdens de fabrieks audit China

Waarom een sociale fabrieks audit in China?

Veel van onze klanten zijn importeurs en niet direct de eigenaar van de merken voor wie wij producten laten produceren. Wanneer de nadruk niet hoeft te liggen op sociaal verantwoordelijk ondernemen maar het slechts van belang is om te weten dat de fabrikant bestaat en goed kan produceren dan raadden wij aan on de fabrieksaudit te laten uitvoeren.

Echter, werken wij ook voor merken die wel hun imago dienen te beschermen en/of die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben. Middels de sociale audit kunt u meer te weten komen over de werkomstandigheden, of er kwaliteitssystemen aanwezig zijn, of men voldoet aan brandveiligheidseisen of milieueisen.

sociale_fabrieksaudit
sociale_farbrieksaudit2

Productielocatie vastleggen

Let op: u kunt wel vooraf u de bestelling plaatst een locatie laten auditen of zelf bezoeken maar het komt regelmatig voor dat wanneer u terugkomt voor de kwaliteitsinspectie dat men u naar een andere locatie brengt dan u heeft goedgekeurd voor de productie. U kunt hier afspraken over vastleggen in een inkoopcontract waarbij u stelt dat men niet mag afwijken van de goedgekeurde productielocatie zonder uw toestemming en indien dit toch gebeurt welke consequenties u daaraan wilt verbinden. Wij kunnen u hierbij begeleiding in China aanbieden.

Neem uw eigen verantwoordelijkheid

U moet zich ook bewust zijn van het feit dat veel retailers kopen van fabrikanten of handelaren die wel beschikken over de juiste (sociale) certificaten zoals bijvoorbeeld het BSCI certificaat. Het kan dan gebeuren dat men van deze fabrikanten of handelaren een mooie fabriek te zien krijgen tijdens een audit of bezoek waar wellicht de capaciteit aanwezig is om een kleinere bestelling onder te brengen.

In de praktijk kan deze leverancier die dus over de juiste certificaten beschikt die de retailers vereisen een grote bestelling ontvangen waarvan men van te voren weet dat zij het niet zelf zullen gaan produceren met hun te kleine capaciteit. Om de gewenste levertijd (of kostprijs) te halen zullen zij deze order zeer waarschijnlijk uitbesteden. Wij maken vaak mee dat de order dan uitbesteed is aan fabrikanten die niet beschikken of die certificaten en waar de werkomstandigheden aanzienlijk anders zijn dan bij de partij met wie u zaken doet. Het is belangrijk om hier ook even bij stil te staan alvorens u een bestelling plaatst.

sociale_fabrieksaudit3

Tijdens de sociale fabrieks audit bekijken wij onder andere;

  • Is er kinderarbeid in de fabriek? U zult verwachten dat als dit het geval is, men op de dag van de audit de kinderen niet in de fabriek aanwezig zou laten zijn. Echter is onze ervaring anders. Dit type fabrikant heeft vaak zo’n laag besef van verantwoording dat wij zelfs foto’s van kinderen die aan het werk zijn konden maken zonder dat zij zich hier tegen verzetten.
  • Arbeidsomstandigheden in de fabriek. Hoe lang zijn de werktijden? Wordt overwerk betaald? Krijgt men een eerlijke beloning? Is er sprake van gedwongen arbeid? Mag men collectief onderhandelen over de werkomstandigheden? Is er sprake van discriminatie? Wat voor ‘straffen’ staan er op overtredingen zoals bijvoorbeeld betrapt worden op roken in de fabriek? Wij interviewen werknemers zonder dat hun baas ernaast zit om eerlijke antwoorden te verkrijgen.
  • Zijn de werkomstandigheden wel veilig? Het komt voor dat de fabriek niet eens de lokale standaarden volgt, laat staan internationale standaarden. U kunt zelf ook helpen om werkprocedures te definiëren.

Neem geen onnodige risico’s!

© 2015 Duyfjes Trading BV
Kom ook in contact via